mariya

 

வாசகர்கள்

visitor counter  

 

 

 

mail

 

அறிவித்தல்

 

 

அன்பான பணித்தள மக்களுக்கு,

 

- 18.09.22 அன்று பெரியவர்கள் சிறுவர்களுக்கான பாடல் பயிற்சி நடைபெற மாட்டாது. இளையோருக்கான பாடல் பயிற்சி மாலை 16.00 மணிக்கு சென்.பொனிபத்தியுஸ் ஆலயத்தில் நடைபெறும்.

 


- 25.09.22 அன்று காலை 11.15 மணிக்க சென்.யோசப் ஆலயத்தில் திருப்பலி நடைபெறும். அனைவரையும் பங்குகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.


 

 

-யேர்மன் ஆன்மீகப்பணியகத்தால் நடாத்தப்படும் youtube link .

 

 

 

 

 

 

 

 

பொது அறிவித்தல்கள் :

மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - வழிபாடு
பின்பு மறைக்கல்வி.
(சென்.ஜோசப் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - சிறுவர் கைப்பணி பின்பு பாடல் பயிற்சி.
(சென்.பொனிபாத்தியஸ் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறு:

 
 
மு.ப 11.15 மணி - திருப்பலி.
(சென்.ஜோசப் ஆலயம்)

 

jesuswithmaria